Supervisiedagen voor vrouwen

Vrouwen zijn zo vaak geneigd om eerst voor de ander te zorgen en vooral anderen niet te 'belasten'. Vragen en onzekerheden houden we voor onszelf en moeten we 'zelf oplossen'. Deze dagen bieden je de kans om samen met andere vrouwen te zoeken, te ontdekken, te leren van en met elkaar.

Om dit mogelijk te maken organiseer ik vier supervisiedagen speciaal voor vrouwen. Iedere deelnemer is uitgenodigd om haar eigen thema's in te brengen. Die kunnen zowel op het persoonlijke - als op het professionele vlak liggen.

  • Ontmoet in andere vrouwen je gelijke, spiegel je aan elkaar;
  • Luister, leef mee en leer van en met elkaar.

Hoe doen we dat?

De combinatie van mijn ervaringsgeroichte begeleiding met ieders persoonlijke thema's en vragen levert altijd weer boeiende ervaringen op. We zullen allerlei werkvormen gebruiken. De basis hiervan wordt gevormd door bewegen, ademen en expressie.

Het is handig wanneer je op deze dagen lekker loszittende kleding draagt of meeneemt.

Wat vonden andere deelnemers?

Op mijn vraag wat nu de kracht is van deze dagen, antwoordden vrouwen o.a.:

  • het is heel bijzonder om te leren van en te delen met andere vrouwen
  • in een groep is het mogelijk te spiegelen/gespiegeld te worden, waarmee al die thema's aan bod komen die voor de meeste vrouwen in meer of mindere mate aan de orde zijn: het meest particuliere is het meest universele

Over mijn begeleiding:

  • ik vind dat je je heel knap beweegt tussen scherpte en focus aan de ene kant en losheid en lichtheid aan de andere kant
  • je hebt zowel aandacht voor mij als persoon, als voor wat er in de groep gebeurt
  • je bent er voor iedereen, je maakt het veilig

Praktische info

Data: Er zijn voor 2023 nog geen vrouwendagen gepland. Maar heb je interesse in deelname, neem dan even  contact me met op.