Mogelijke aandachtsgebieden voor coaching

Hieronder staan enkele mogelijke thema's en aandachtsgebieden waarvoor coaching een uitkomst zou kunnen bieden. En ook hier blijft het niet bij praten alleen, ik werk altijd ervaringsgericht.

Burnout

Wanneer je stelselmatig over je grenzen gaat of laat gaan, bouw je spanning op; niet alleen in je lijf, maar in je hele systeem. Die spanningsklachten zijn signalen dat er iets niet helemaal goed gaat. Wanneer je die signalen negeert, lopen de spanningsklachten op en het gevoel ontstaat dat álles je te veel is. Moeheid en lusteloosheid nemen toe. Laat het niet oplopen tot je instort!

Time management

Plannen, delegeren, organiseren, allemaal thema's die in iedere timemanagementcursus aan bod komen. Alles is te leren, nietwaar? Hoe komt het dan dat een paar weken na die cursus je weer terugglijdt in oude gewoonten? Ik kijk naar de onderliggende patronen die de reden kunnen zijn van slagen of falen van aangeleerde vaardigheden.

Leiderschap

Als lichaamsgericht therapeut/trainer/coach werk ik met de karakterstructuren van Alexander Lowen. Iedere structuur kent zijn eigen dynamiek en lichaamstaal. Iedere structuur kent zijn eigen drijfveren en weerstanden. Onze structuren (we hebben nooit één structuur!) bepalen voor een deel ons leven en werken. Het is zeker voor iemand die zijn/haar leiderschapskwaliteiten wil ontwikkelen, zaak om zichzelf op dit gebied te (leren) kennen.

Zelfvertrouwen

Onlosmakelijk met zelfvertrouwen verbonden zijn zelfstandigheid, jezelf (durven) te manifesteren. Je kop boven het maaiveld durven uit te steken. Bovendien... pas wanneer je jezelf durft te vertrouwen, zal het vertrouwen in de ander groeien. Vanuit zelfstandigheid en (zelf)vertrouwen ontstaat bijna als vanzelf het verlangen om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven en werken, voor je eigen doen en laten.

Autoriteit

Hoe je het wendt of keert, er is altijd iets of iemand die 'boven' je staat. In hoeverre maak jij je daarvan afhankelijk? In hoeverre gebruik je die autoriteit om je achter te verschuilen? Ga je het liefst autoriteit uit de weg of ga je juist eerder het gevecht aan? Staat feedback of kritiek gelijk aan een aanval op jouw persoon? En dan hebben we het nog niet eens over het maar al te bekende 'wandelgangencircuit'! Het kan nuttig en bevrijdend zijn om eens na te gaan of je je hierin herkent én hoe je uit zo'n dynamiek kunt stappen.