Wat is NRT-EI?

NRT-EI staat voor Neo-Reichiaanse Therapie en Energetische Integratie. Het is een vorm van lichaamswerk waarbij je aan je persoonlijke ontwikkeling werkt. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken die overgenomen zijn uit diverse lichaamsgerichte manieren van werken. Bio-energetica, ademtherapie, gestalt en psychodrama zijn hier voorbeelden van. 

NRT-EI neemt het lichaam als uitgangspunt om therapie te bedrijven met mensen. Naast praten is er dus veel ruimte om contact te maken met je lichaam en je gevoelens. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het lichaam in stressposities te brengen en dan te ervaren wat dat losmaakt. Bewegen, ademen en stemgebruik zijn de belangrijkste onderdelen van de therapie.

Kun je uitleggen hoe een sessie in elkaar zit?

Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Na contact gemaakt te hebben, stemmen we op elkaar af. Je geeft aan wat er op dat moment speelt en aan de hand daarvan doen we lichamelijke oefeningen, of ademhalingsoefeningen. Deze oefeningen liggen niet van tevoren vast. Tijdens de oefeningen is er gelegenheid voor jou om te uiten wat er bij je opkomt. Aan het einde van de sessie is er tijd voor integratie en evaluatie.

Waarom bestaat lichaamswerk uit verschillende onderdelen?

Oorspronkelijk bestaat Reichiaans lichaamswerk uit ademhalingsoefeningen en spier- en karakteroefeningen met doel het zogenaamde spierpantser afbreken. Tegenwoordig maken we daarnaast gebruik van methodieken die processen versnellen, verduidelijken of effectiever zijn: oa gestalt, psychodrama, Byron Katie, NLP, bio-energetica en karakteranalyse. Ik kan hierdoor op verschillende momenten in het proces verschillende technieken toepassen, die op dat moment geschikt zijn of het beste aansluiten bij het proces.

Wat doe jij anders dan bijvoorbeeld een psycholoog?

Een psycholoog of psychiater zal alleen met je praten en je (bijna) niet aanraken. Als NRT-EI therapeut werk ik wel met aanraking (binnen professionele grenzen én alleen als je het hiermee eens bent) en maak ik naast gespreksvoering ook gebruik van diverse adem- en andere lichaamsgerichte technieken.

Waarom zou lichaamsgerichte therapie goed voor mij zijn?

Lichaamsgerichte therapie kán geschikt voor je zijn, maar het hoeft niet. Het is geen gelukzaligmakende therapie; dat zou een illusie zijn. Het biedt een nieuwe wijze van omgaan met realiteit, de weg naar jezelf voelen, jezelf vrijer voelen, opnieuw keuzes hebben, jezelf weer leren kennen. Het is soms ook een pijnlijk proces: niet altijd hebben we zin om te voelen wat er wérkelijk in ons omgaat. Het enige wat nodig is, is de bereidheid om zo'n proces aan te willen gaan. Door verschillende gespreks- en lichaamstechnieken toe te passen proberen we de geestelijke en lichamelijke geblokkeerde energie weer vrij te krijgen.

Hoe kan ik uit oude patronen komen?

Als oude patronen duidelijker worden kan het inzicht ontstaan dat deze gebaseerd zijn op overtuigingen die vaak vroeg in je leven zijn ontstaan, maar waarvan de geldigheid als volwassene nog niet onderzocht is. Dan heb je misschien voor het eerst in jouw leven de keuze om de overtuigingen waarop deze patronen gebaseerd zijn te veranderen. 

Je hebt het op de site over blokkades. Wat zijn dat eigenlijk?

Blokkades zijn te slappe of juist te gespannen spieren. Ze verhinderen je om die dingen te doen die je het liefst zou willen doen ("Eigenlijk zou ik het liefst ander werk doen, maar ja..."). Ze belemmeren je in je gevoelsleven ("Genieten... wat is dat ook al weer?") en zelfexpressie ("Ik ga echt niet huilen waar andere mensen bij zijn!"). Het zijn situaties in je lichaam die je beweeglijkheid doen afnemen en je ademhaling oppervlakkiger laat zijn. Het wordt dan steeds moeilijker om je gevoelens spontaan te uiten.

Er is een verband tussen een spierblokkade en een gevoelsblokkade. In je dagelijkse leven zijn er bijvoorbeeld momenten dat je iets wilt zeggen of iets wilt doen, maar "iets in jou" houdt je tegen. Dan is de blokkade voelbaar! De prijs hiervoor is een verlies van vitaliteit en dat is waar we op den duur last van gaan krijgen.

Wat versta je onder energie?

In ons dagelijks woordgebruik hanteren we het begrip energie in verband met de kracht waarmee we iets doen, waarmee we iets nastreven. Energie is betrokken bij alle levensprocessen. Zonder energie is er geen beweging mogelijk. In onze benadering nemen we aan dat de levenskracht bepaald wordt door de hoeveelheid energie in ons lichaam. De belangrijkste leveranciers ervan zijn de voeding, de zuurstof die we inademen en de energetische interactie met onze omgeving. Juist in de lichaamsgerichte therapie werken we met het opladen en ontladen van energie.

Wat versta je onder je centrum/kern?

Leven vanuit je centrum/kern is leven vanuit wie jij werkelijk bent. Ergens tussen geboorte en volwassenheid raken wij deze verbinding vaak kwijt en leven wij op basis van verwachtingen van ouders, de maatschappij etc., maar niet meer vanuit wat wijzelf nu eigenlijk willen in dit leven.

Wat is "gegrond" zijn?

Lichamelijk en geestelijk in de realiteit kunnen zijn en blijven, met jezelf, je emoties en jouw gedachten.

Ik wil wel therapie, maar moeten we daarvoor in mijn verleden duiken?

Nee hoor, het gaat er uiteindelijk altijd om hoe je hier en nu in het leven staat. Het is echter wél goed om te zien waar bepaald gedrag of gedachten vandaan komen. Soms komt iets uit het verleden: dan zullen we dat onderzoeken. Uiteindelijk gaat het er om hoe je daar nu, op een voor jou zo positief mogelijke manier mee kunt omgaan.

Ik wil me beter voelen, maar hou niet van zweverig gedoe.

Het hangt er vanaf wat je onder zweverig verstaat. Over het algemeen is deze therapie niet zweverig. Soms maken we gebruik van alternatieve technieken en visies, maar niet nadat die in de praktijk hebben bewezen een bijdrage te leveren aan het verloop van de therapie.

Niettemin kun je tijdens de therapie altijd aangeven of voor jou een oefening of een manier van contact maken 'te zweverig' is. We zullen dan samen kijken wat meer bij je past.

Moet ik rare dingen doen?

Je hoeft niets te doen wat je niet wilt. Wanneer ik een idee heb, zal ik eerst met je overleggen of je hierin mee wilt gaan. De vraag is natuurlijk: wat is raar? Voor sommigen is het al raar om diep adem te halen. Waar ligt de grens? Die bepaal je zelf...

Ik heb na mijn werk weinig energie, kun je daar mee helpen?

Het is belangrijk dat je zelf bereid bent om er achter te willen komen wat de reden is dat je zo weinig energie hebt na je werk. Ik geloof zeker dat lichaamswerk veel te bieden heeft in dit geval. Als je bereid bent te kijken naar hoe jij omgaat met je energie, met je gevoelens en gedachten, dan wil ik je graag helpen bij dat onderzoek. Door gesprekken, oefeningen en analyses komen we er wellicht achter waarom je zo weinig energie na je werk overhoudt. En ook hier is het uiteindelijke doel natuurlijk hoe je dit kunt veranderen!

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Dat is vooraf moeilijk exact aan te geven, maar gemiddeld 10 tot 20 sessies. Het belangrijkste blijft echter jouw doelstelling en het moment waarop jij tevreden bent.

Moet ik de therapie blijven bijhouden en hoe doe ik dat?

Op een gegeven ogenblik voel je dat de therapie voor dat moment klaar is. Volg dan je eigen zin/behoefte om 'het bij te houden'. De manier waarop, is aan jou. Je kunt op allerlei manieren bezig zijn met ontwikkeling/bewustwording van jezelf. Bijvoorbeeld minder frequent sessies nemen, een wekelijkse (lichaamsgerichte) cursus volgen, of geregeld mediteren als je dat ligt. Of wellicht heb je een boek waar je veel steun aan beleeft en is dat wel genoeg. Er zijn legio mogelijkheden

Wordt deze therapie vergoed?

Dat hangt af van je verzekeringsmaatschappij. Het loont zeker de moeite om dit na te kijken, want veel maatschappijen vergoeden (een deel van) deze therapie. Vaak heb je wel een aanvullende verzekering nodig. Op de site van de SBLP staat nuttige informatie over vergoedingen.