Als NLP-practitioner begeleid ik je bij het zoeken naar en formuleren van een praktische, concrete doelstelling, die de leidraad zal vormen van het coachingstraject.

Het accent in het coachingstraject ligt op het aanleren, afleren of wijzigen van bepaald gedrag. Dit kan bijvoorbeeld gedrag zijn dat je belemmert in je functioneren als collega, leidinggevende. Maar het kan ook gedrag betreffen dat je vertoont in een meer persoonlijke relatie, bijvoorbeeld als ouder van opgroeiende kinderen.

Concrete zaken waar we ons op zouden kunnen richten zijn:

  • communicatieve vaardigheden: feedback geven en ontvangen, "ik-boodschappen" kunnen geven, actief luisteren en doorvragen;
  • sociale vaardigheden: contact maken én houden;
  • houding en performance: "grounding", zelfbewustzijn en ontspanning.

Om het nieuwe gedrag na het aanleren te laten beklijven kunnen we eventueel ook enkele niveaus dieper gaan, bijvoorbeeld tot het gebied van waarden en normen, overtuigingen et cetera.

Het coachingstraject bestaat meestal uit 10 sessies, voorafgegaan door een kennismakingsgesprek, waarin bekeken wordt wat coaching voor jou kan betekenen. We proberen te komen tot een doelstelling voor de coaching. Na de 5e en 10e sessie vindt er een evaluatie plaats. Na de 10e sessie bespreken we ook of de coaching afgerond of voortgezet zal worden.

In de sessies maken we gebruik van gesprekstechnieken, zoals die uit de NLP, maar ook van lichaamsgerichte technieken, zoals bio-energetica, ademwerk en meditatie, gestalt en psychodrama. Zo worden de sessies ook een lijfelijke speurtocht naar oude patronen en belemmerende overtuigingen, die je van je levenskracht afhouden en die vaak als blokkades voelbaar zijn in je lichaam.

Een lichaamsgerichte coachings-sessie is telkens weer een boeiende en verrassende ontdekkingstocht in jezelf. Het bijzondere hieraan is dat er niet aleen een appèl wordt gedaan op je rationele kwaliteiten, maar je ook uitgenodigd en uitgedaagd wordt om op een dieper niveau en vanuit liefde en respect voor jou en je geschiedenis een verandering in gang te zetten.

Met andere woorden: in plaats van na te denken over hoe het anders moet, word je in de gelegenheid gesteld om vanuit je voelen en ervaren daadwerkelijk nieuwe keuzes te maken.