Aandachtsgebieden

Persoonlijke groei, ontwikkeling en bewustwording

Eigenlijk is iedere vorm van therapie of coaching een manier om je bewustzijn te vergroten, en op een heel eigen wijze vorm te geven aan jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. Lichaamsgerichte therapie en coaching voegt daar nog een dimensie aan toe.

Soms weet je niet waar de schoen wringt. Soms is er alleen een vaag gevoel van onlust of ongelukkig zijn. Of je ervaart een terugkerend patroon in het contact met iemand. In de intake help ik je dan om je doelstelling te verhelderen.

Het kan ook zijn dat je een heldere en afgebakende vraag hebt. Veel voorkomende aandachtsgebieden zijn o.a.

Omgaan met angst, depressie, onzekerheid, burnout

We leven in een snelle maatschappij die nogal wat van ons vraagt. Dat vraagt van ons dat we weten wat we kunnen, wat we wel of niet willen, wat ons wel of juist eigenlijk niet gelukig maakt. Het vraagt ook van ons dat we stevig in onszelf verankerd zijn om van daaruit een oprecht JA of NEE te kunnen geven wanneer dat aan de orde is. Thema’s als grenzen stellen, zelfbewustzijn en lichaamsbewustzijn en zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je eigen leven.

Relatiebegeleiding

Juist in het contact met je partner komt alles zo hard aan; of het nu om intens geluk of intens verdriet gaat. En ben je gemakkelijk bezig om iedere opmerking, oogopslag, woord of zwijgen, doen of laten te interpreteren naar jouw eigen behoeftes en verwachtingen. Deze wederzijdse aannames en verwachtingen kunnen onze relatie vertroebelen en het vechten of terugtrekken kan beginnen. Dan kan het helpen om je te laten begeleiden door een derde, onafhankelijke persoon.

Seksualiteit

Onze levendigheid wordt voor een groot deel gevoed door onze seksuele energie. Die is letterlijk leven-gevend. Zonder de seksuele energie van onze ouders hadden wij niet bestaan. We genieten van onze seksualiteit in de intimiteit die we delen met onze partners en met onszelf. Tegelijkertijd is voor veel mannen en vrouwen seksualiteit en intimiteit ook een uiterst kwetsbaar gebied. Door allerlei oorzaken spelen schuld- en schaamtegevoelens vaak een grote rol. Het vrijmaken van je seksuele energie is - in essentie - het vrijmaken van jezelf.

Rouw- en verliesbegeleiding

Afscheid nemen... loslaten... achter je laten... én de draad van je leven weer oppakken. Soms een pijnlijk proces, soms een bevrijdend proces, maar meestal gewoon (ook) een verdrietig proces. In ons verlangen om verbonden te blijven met een dierbaar persoon of in onze neiging om vast te houden aan dat wat was of door onze angst voor het nieuwe kan het zijn dat we "stil" komen te staan. Wanneer dit stilstaan verwordt tot vastzitten, tot je geblokkeerd voelen, kan hulp van buitenaf helpen om oude pijn en verdriet te verwerken om zo ruimte te scheppen voor iets nieuws.